Fabryka Postępu zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjnych czy wyjazdów edukacyjno-turystycznych zlecanych przez instytucje publiczne na terenie całej Polski. Oferta przeznaczona jest zwłaszcza dla instytucji wspierających osoby i grupy wykluczone społecznie lub zagrożone marginalizacją, dążących do wyrównywania szans w polskim społeczeństwie.

Realizujemy między innymi:

 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • kursy ułatwiające aktywizację zawodową,
 • treningi motywacyjne,
 • wydarzenia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne.

W tym zakresie współpracujemy z instytucjami takimi, jak MOPS, urzędy miejskie, gminy, Centra Pomocy Rodzinie i inne.

Realizacja zadań pozyskiwanych na drodze zamówień publicznych szczególnie bliska jest misji Fabryki Postępu, to znaczy potrzebie umożliwiania rozwoju i edukacji oraz zwiększania kompetencji wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zlecenia pozyskujemy z dużą dbałością o zasady uczciwej konkurencji oraz o odpowiednie wynagrodzenie dla wszystkich zaangażowanych podwykonawców. Dzięki temu utrzymujemy wysoki standard usług oraz zapewniamy kompetentnych, przygotowanych do pracy z konkretną grupą szkoleniowców i nauczycieli.

Usługa obejmuje całościową organizację przedsięwzięcia, w tym:

 • wynajęcie miejsca szkolenia – zapewniamy salę szkoleniową bądź miejsce zakwaterowania i wyżywienie uczestników,
 • znalezienie i zatrudnienie odpowiedniej kadry trenerskiej czy nauczycielskiej,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym (obróbka graficzna, wydruk),
 • wydanie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach i warsztatach,
 • koordynowanie przebiegu wydarzenia, nadzór nad budżetem,
 • kompleksową promocję – przygotowujemy materiały promocyjne (plakaty, broszury, ulotki, identyfikatory, pakiety szkoleniowe), zapewniamy widoczność w mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • dbamy o dokumentację fotograficzną i pisemną wydarzenia – przygotowuję podsumowanie zadania w postaci fotografii oraz sprawozdania określającego osiągnięte efekty.

W celu omówienia szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego lub do przesłania zapytania ofertowego drogą mailową.