Nazywam się Ewelina Majda, jestem założycielką i właścicielką Fabryki Postępu, w której pełnię funkcję project managera. Fabrykę Postępu tworzę wraz z Mariką Cielas, która specjalizuje się w zakresie organizacji projektów szkoleniowych i warsztatowych (stacjonarnych oraz wyjazdowych), a także wszelkich konferencji i seminariów w całej Polsce. Na swoim koncie mamy dziesiątki świetnie odebranych realizacji, dzięki którym udało nam się zyskać zaufanie licznych klientów. Jeśli miałabym opisać nas jednym zdaniem, z pewnością podkreśliłabym naszą otwartość na nowe wyzwania – chyba nie ma zadania, któremu byśmy nie podołały!

W ramach działalności Fabryki Postępu oferuję liczne usługi dla instytucji publicznych, instytucji prywatnych oraz klientów indywidualnych. Dzięki prawniczemu wykształceniu doskonale radzę sobie ze skomplikowanymi aspektami prawno-finansowymi rozmaitych przedsięwzięć eventowych. Dobrze odnajduję się przede wszystkim w realizacji zamówień publicznych, do której wykorzystuję wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego czy prawa ubezpieczeń społecznych. Polegając na wiedzy i umiejętnościach, sprawnie negocjuję warunki współpracy oraz na własną rękę przygotowuję wszelkie umowy, uwzględniające nawet złożone ustalenia. Dodatkowo oferuję doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z organizacją wydarzeń.

W Fabryce Postępu pragnę tworzyć wysoki standard usług eventowych, które klienci elastycznie dopasować mogą do swoich potrzeb. Umożliwia mi to szeroka sieć kontaktów w środowisku trenerskim i nauczycielskim, dzięki której jestem w stanie zapewnić kadrę niemal z każdej dziedziny. Dbam o nowocześnie wyposażone, komfortowe sale wykładowe na konferencje, szukam miejsc doskonale odpowiadających wymaganiom klientów. Pilnuję, by obsługa, serwis kawowy czy catering spełniały wszystkie oczekiwania.

Doświadczenie

Przez dwa lata kierowałam oddziałem w firmie szkoleniowo-edukacyjnej, w której zajmowałam się:

 • pozyskiwaniem i koordynacją dużych projektów szkoleniowych firmy,
 • kierowaniem i wspomaganiem pracy kilkuosobowego zespołu,
 • sporządzaniem ofert przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • czuwaniem nad prawidłowym uruchomieniem, prowadzeniem oraz rozliczaniem prowadzonych zadań (pod względem finansowym i merytorycznym),
 • rozliczaniem finansowym przedsięwzięć własnych oraz pozostałych pracowników,
 • nadzorowaniem działań związanych z realizacją przedsięwzięć w miejscu wydarzenia,
 • reprezentowaniem firmy na zewnątrz.

W latach 2011–2014 sprawowałam funkcję Project Managera w firmie szkoleniowo-edukacyjnej, do moich obowiązków należało:

 • sporządzanie wstępnych kalkulacji cenowych, stanowiących podstawę rozliczeniową projektów,
 • sporządzanie ofert przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • rekrutacja osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zadań,
 • odwiedzanie miejsc, w których realizowane były działania projektowe,
 • kontakt z osobami wykonującymi zadania projektowe,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem działań.

Dodatkowo byłam moderatorką spotkań seminaryjnych, podczas których:

 • czuwałam nad przebiegiem stuosobowej konferencji informacyjno-promocyjnej,
 • animowałam gry terenowe,
 • nadzorowałam przebieg firmowych gier integracyjno-terenowych.

Od 2016 roku jestem również koordynatorką wdrażającą i nadzorującą działania w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Katowic.

Odpowiadam między innymi za:

 • rekrutację uczestników do projektu,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zatrudnianie podwykonawców,
 • kontakt z przedstawicielami placówek.

Dowiedz się, co mogę dla Ciebie zrobić.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Fabryki Postępu!